dnes je 25.7.2024

Input:

153/1947 Sb.,

č. 153/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 20.srpna 1947
o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 17.června 1947, č. 119 Sb., o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých.
Ustanovení § 65, odst. 1, věty první, civilního soudního řádu ve znění, obsaženém v oddílu I přílohy k vyhlášce č. 119/1947 Sb., se opravuje tak, že za slovo „písemně“ se vkládá slovo „nebo“.
 
Nosek v.r.