dnes je 26.2.2024

Input:

153/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou nót ze dne 7. dubna 1948

č. 153/1948 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou not ze dne 7. dubna 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou not ze dne 7. dubna 1948.
Shora uvedenou obchodní dohodou byla rovněž provedena oprava Závěrečného protokolu obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Australským soustátím z roku 1936, jak je vidno z textu vyměněných not.
 
Gottwald v. r.
 
(Překlad.)
Ministr zahraničních věcí,
Canberra, území hlavního města Austrálie.
7. dubna 1948.

Pane,
mám čest Vám sděliti, že v důsledku porad mezi vládami australskou a československou o změnách obchodní smlouvy mezi soustátím Australským a republikou Československou podepsané v Canberra dne 3. srpna 1936 a v Praze dne 19. srpna 1936, vláda soustátí Australského projevuje tímto svůj souhlas s dohodou, jíž bylo dosaženo v těchto poradách, takto:
Poněvadž měnovou reformou z roku 1945 se změnil poměr československé měny k cizím měnám a poněvadž v důsledku toho byly autonomní celní sazby československého celního sazebníku nařízením československé vlády ze dne 14. března 1947 souhlasně upraveny počínaje 1. červencem 1947 a poněvadž československá vláda rozhodla, že smluvní celní sazby stanovené rozličnými obchodními dohodami, jež byly uzavřeny Československem, nutno též souhlasně upraviti, bylo dohodnuto, se schválením dotyčných vlád, československou a australskou delegací v Ženevě v říjnu 1947, aby celní sazby stanovené v položkách 488 a) a ex 571 československého celního tarifu, jež jsou obsaženy v II. části, seznamu B obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Australským soustátím a podepsané v Canberra dne 3. srpna 1936 a v Praze dne 19. srpna 1936, byly valorisovány tak,
že olovo, též slitiny olova s antimonem, arsenem, cínem nebo zinkem, místo dosavadních Kč 14.40 za 100 kg bude podléhati sazbě Kčs 24.- za 100 kg (položka československého celního sazebníku č. 488 a) a
pravé opály, nezasazené, místo dosavadních Kč 1800.- za 100 kg sazbě Kčs 3.000.- za 100 kg (položka československého celního sazebníku č. ex 571).
Tato dohoda podléhá v Československu schválení podle příslušných zákonů Československé republiky a vstoupí v účinnost dnem, jenž bude oznámen Československou vládou