Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

153/2021 Z.z., Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa medzi Integrovaným odborovým zväzom a Úniou zamestnávateľov v civilnom letectve Slovenskej republiky, medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA, medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky

153/2021 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 13. apríla 2021 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1. Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2015 - 2020 z 15. septembra 2015 uzatvorený 29. októbra 2020 medzi Integrovaným odborovým zväzom

a
Úniou zamestnávateľov v
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore