dnes je 21.7.2024

Input:

154/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února 1948 a 4. března 1948

č. 154/1948 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února a 4. března 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle č. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února a 4. března 1948.
 
Gottwald v. r.
 
(Překlad.)

Československé vyslanectví.
Č. 608/48.
Kodaň 5. února 1948.
Vaše Excellence,
Dodatkovou úpravou doplňující Prozatímní úpravu, týkající se výměny zboží mezi Československem a Dánskem z 18. dubna 1925, sjednanou v Praze dne 4. července 1932, bylo dohodnuto, že platýs (Helleflynder, Hippoglossus maximum), vařený, naložený v kovových, vzduchotěsných krabicích, přicházející a pocházející z Dánska, dovážený do Československa, bude podroben dle pol. 131 československého celního sazebníku celní sazbě Kčs 360.- za 100 kg.
Se zřetelem k tomu, že měnovou reformou z r. 1945 se změnil poměr československé koruny k cizím měnám, byly autonomní celní sazby československého celního sazebníku podle toho upraveny s platností od 1. července 1947.
Československá vláda se nyní rozhodla upraviti také smluvní sazby. Tudíž také výše zmíněná celní sazba na platýse, vařeného, naloženého v kovových, vzduchotěsných krabicích, přicházejícího a pocházejícího z Dánska, dováženého do Československa, bude podrobena této úpravě.
Jménem československé vlády dovoluji si proto předložiti Vaší Excellenci, aby celní sazba, která má být předpisována podle shora zmíněné Dodatkové úpravy na platýse, vařeného, naloženého v kovových, vzduchotěsných krabicích, přicházejícího a pocházejícího z Dánska, dováženého do Československa, byla stanovena částkou Kčs 600.- za 100 kg ode dne, který určí československá vláda. Všechny ostatní podmínky výše zmíněné Úpravy zůstanou nezměněny.
Byl bych Vám velmi povděčen, kdybyste mi laskavě potvrdil, že Vaše vláda souhlasí s tímto návrhem.
Používám této příležitosti, abych ujistil Vaši Excellenci svou nejvyšší úctou.
ZDENĚK NĚMEČEK,
vyslanec.
Jeho Excellence
Ministr Gustav RASMUSSEN,
královské ministerstvo zahraničních věcí,
Christiansborg, Kodaň.
(Překlad.)

Ministerstvo zahraničních věcí.
Q. P. V. Journal Nr. 72. Cze. 1.
Vaše Excellence,
notou č. 608/48, odevzdanou mi 5. února, Vaše Excellence mě laskavě informovala o tom, že vzhledem k změněnému kursu československé koruny k cizím měnám československá vláda zamýšlí upraviti smluvní celní sazby československého celního sazebníku. Proto jste jménem své vlády