dnes je 19.4.2024

Input:

156/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou nót v Oslo dne 4. března 1948

č. 156/1948 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou not v Oslo dne 4. března 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašují:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou not v Oslo dne 4. března 1948.
 
Gottwald v. r.
 
(Překlad.)

Vyslanectví republiky Československé v Oslo.
Oslo, dne 4. března 1948.

Č. j. 90-Dův./48.
Pane,
se zřetelem k tomu, že měnovou reformou z roku 1945 byl změněn poměr čs. koruny k cizím valutám a ježto dnem 1. července 1947 byly v důsledku toho souhlasně upraveny autonomní celní sazby československého celního tarifu a čs. vláda rozhodla, že smluvní celní sazby v různých obchodních smlouvách uzavřených republikou Československou, mají rovněž býti úměrně upraveny, navrhuje se, aby celní sazba podle pol. 131 čsl. celního sazebníku, obsažená v Dodatečné dohodě ze dne 26. června 1928 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským ze dne 2. října 1923, na uzenáče (-kippered herings-) 360.- Kčs za 100 kg byla valorisována na Kčs 600.- za 100 kg (čl. 131 b čsl. celního tarifu).
Tento doplněk podléhá v Československu schválení podle příslušných zákonů republiky Československé a bude uveden v účinnost dnem který vláda republiky Československé sdělí vládě norské.
Byl bych povděčen ze sdělení, zda norská vláda jest ochotna přijmouti tento návrh.
Trvání platnosti této dohody se navrhuje stejné jako výše uvedené Dodatečné dohody z 26. června 1928, jejíž nedělnou součást tvoří.

Mám čest, Vaše Excellence, býti
Váš oddaný
Dr. Emil Walter (podpis)
mimořádný velvyslanec a zplnomocněný ministr republiky Československé.
(Překlad.)

Ministerstvo zahraničních věcí.
Oslo, 4. března 1948.

Pane,
v notě ze dne 4. března 1948 byl jste velmi laskav a informoval mě, že se zřetelem k tomu, že měnovou reformou z roku 1945 byl změněn poměr čs. koruny k cizím valutám a v důsledku toho dnem 1. července 1947, byly souhlasně upraveny autonomní celní sazby československého celního tarifu, čs. vláda rozhodla, že smluvní celní sazby v různých obchodních smlouvách uzavřených republikou Československou mají rovněž býti úměrně upraveny. V souhlasu s tím navrhuje se podle Vaší noty, aby celní sazba podle pol. 131. čsl. celního sazebníku obsažená v Dodatečné dohodě ze dne 26. června 1928 k Obchodní dohodě mezi královstvím Norským a republikou Československou ze dne 2. října 1923, na uzenáče (-kippered herings-) s 360.- Kčs byla shodnocena na Kčs 600.- za 100 kg (čl. 131