dnes je 25.7.2024

Input:

156/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

156/2023 Z. z.
[zrušené č. 388/2023 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. apríla 2023,
ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1) Od 24. mája 2023 do 8. júna 2023 sa obnovuje kontrola hraníc s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou, Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách.
(2) Vnútorné hranice Slovenskej republiky sa môžu počas trvania dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky podľa odseku 1 prekračovať iba na hraničných priechodoch uvedených v prílohe s výnimkou zložiek integrovaného záchranného systému, osôb vykonávajúcich práce na poľnohospodárskych alebo lesných pozemkoch, poľovníkov a rybárov pri výkone svojej činnosti do 5 km od vnútornej hranice.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 133/2020 Z. z., ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2020 Z. z.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Eduard Heger v. r.
 
Príloha k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 156/2023 Z. z.
HRANIČNÉ PRIECHODY NA PREKROČENIE VNÚTORNÝCH HRANÍC
I. Pozemné hranice
Rakúska republika
1) Cestné hraničné priechody
a) Bratislava-Jarovce - Kittsee (diaľnica)
b) Bratislava-Jarovce - Kittsee (stará cesta)
c) Bratislava-Petržalka - Berg
d) Záhorská Ves - Angern
e) Moravský Svätý Ján - Hohenau
f) Cyklomost slobody
2) Železničné hraničné priechody
a) Bratislava-Petržalka - Kittsee
b) Bratislava-Devínska Nová Ves - Marchegg
3) Riečne priechody
Bratislava - prístav
Maďarsko
1) Cestné hraničné priechody
a) Bratislava Čunovo - Rajka (diaľnica)
b) Rusovce - Rajka
c) Medveďov - Vámosszabadi
d) Komárno - Komárom (Monoštorský most)
e) Komárno - Komárom
f) Štúrovo - Esztergom
g) Salka - Letkés
h) Šahy - Parassapuszta
i) Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat
j) Ráros - Ráróspuszta
k) Kalonda - Ipolytarnóc
l) Tachty - Cered
m) Šiatorská Bukovinka - Salgótarján
n) Kráľ - Bánréve
o) Domica - Aggtelek
p) Hosťovce - Tornanádaska
q) Milhosť - Tornyosnémeti (cesta I/17)
r) Milhosť - Tornyosnémeti cesta (cesta R4)
s) Kechnec - Abaujvár
t) Skároš - Holloháza
u) Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely (cesta I/79)
v) Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely (cestný prechod)
w) Veľký Kamenec - Pácin
2) Železničné hraničné priechody
1. Rusovce - Rajka
2. Komárno - Komárom
3. Štúrovo - Szob
4. Fiľakovo - Somosköújfalu
5. Lenártovce - Bánréve
6. Čaňa - Hidasnémeti
3) Riečne hraničné priechody
1. Komárno - Komárom
2. Štúrovo - Esztergom
Česká republika
1) Cestné hraničné priechody
a) Svrčinovec - Mosty u Jablunkova
b) Čadca-Milošová - Šance
c) Klokočov - Bílá
d) Makov - Bílá-Bumbálka
e) Makov - Velké Karlovice
f) Červený Kameň - Nedašova Lhota
g) Horné Srnie - Brumov-Bylnice
h) Drietoma - Starý Hrozenkov
i) Nová Bošáca - Březová
j) Moravské Lieskové - Strání
k) Lysá pod