Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

157/2021 Z.z., Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

157/2021 Z. z.
OZNÁMENIE
o oprave chyby v
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore