dnes je 21.5.2024

Input:

158/1946 Sb., Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským

č. 158/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 11. července 1946,
jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
V čl. I., § 1, odst. 1 a v čl. II. zákona č. 24/1946 Sb., se nahrazují slova „30. června 1946“ slovy „31. prosince 1946“.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1946 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr spravedlnosti.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Drtina v. r.