dnes je 30.9.2023

Input:

158/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948

č. 158/1948 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948.
 
Gottwald v. r.
 
(Překlad.)
Čís. 65.321/IV-2/48.
V Praze, dne 7. dubna 1948.

Pane chargé d'affaires,
Vzhledem k tomu, že kurs Československé koruny v poměru k cizím měnám byl upraven v roce 1945 měnovou reformou a poněvadž v důsledku toho autonomní celní sazby všeobecného celního sazebníku československého byly počínaje dnem 1. července 1947 na odpovídající výši valorisovány a poněvadž vláda Československá se usnesla, aby smluvní celní sazby vyplývající z celních úmluv republiky Československé byly rovněž valorisovány, bylo ujednáno mezi vládou Československou a vládou Řeckou, že celní sazby, poskytnuté v článku 4. prozatímní obchodní dohody mezi republikou Československou a republikou Řeckou ze dne 30. července 1923 pro vína (ex č. 109 československého celního sazebníku), pocházející z Peloponesu, Attiky, Beotie, Thesalie, Epiru, Macedonie, Thracie a ze všech řeckých ostrovů, budou valorisovány na 350.- korun československých za 100 kg pro vína dovážená v sudech a na 700.- korun československých za 100 kg pro vína v lahvích.
Tato dohoda podléhá v Československu schválení podle příslušných zákonů republiky Československé a vstoupí v platnost v den, který vláda Československá vládě Řecké oznámí.
Nicméně dohoda vstoupí v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948.
Platnost této dohody bude stejná jako platnost shora zmíněné dohody ze dne 30. července 1932, jejíž je nedílnou součástí.
Žádaje Vás, pane chargé d'affaires, abyste mně ráčil potvrditi příjem tohoto dopisu, dovoluji si Vám zaslati projev své hluboké úcty.
 
Dr. R. Bystrický v. r.
 

Pan
André J. PAPPAS,
Chargé d'Affaires Řecka v Praze.
(Překlad.)
Čís. 585/B.
Praha, dne 7. dubna 1948.

Pane zplnomocněnče,
Mám čest potvrditi příjem Vašeho dopisu čís. 65.321/IV-2/48 ze dne 7. dubna 1948, který jste mi ráčil zaslati dnešního dne, a který zní:
„Vzhledem k tomu, že kurs Československé koruny v poměru k cizím měnám byl upraven v roce 1945 měnovou reformou a poněvadž v důsledku toho autonomní celní sazby všeobecného celního sazebníku československého byly počínaje dnem 1. července 1947 na odpovídající výši