dnes je 21.4.2024

Input:

159/1947 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu

č. 159/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 17.září 1947,
kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu.
Podle § 100, odst. 3 zákona ze dne 19.února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě s pověřencem financí:
§ 1.
Číselná výše monopolní daně z lihu činí u lihu vůbec a u výrobků, na něž československý monopol lihový dodává líh za plnou prodejní cenu, 250,- Kčs za 1 hl.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22.září 1947.
 
Dr. Dolanský v.r.