dnes je 3.12.2023

Input:

159/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví

č. 159/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 13. října 1960,
kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví
Ministerstvo financí vyhlašuje na základě usnesení vlády č. 412/1960, kterým se podle § 6 odst. 2 zákona č. 85/1952 Sb. omezuje s účinností od 1. ledna 1961 povinné pojištění na pojištění jednotných zemědělských družstev:
§ 1
Zrušují se ustanovení vyhlášky č. 79/1953 Ú. l. (č. 113/1953 Ú. v.), ve znění vyhlášky č. 1/1954 Ú. l. (č. 12/1954 Ú. v.), která upravují povinné pojištění majetku národních výborů a podniků zapojených na jejich rozpočty.1)
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1961.
 
První náměstek ministra:
inž. Sucharda v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Od 1. ledna 1961 jsou tedy povinně pojištěna jen jednotná zemědělská družstva, a to v rozsahu a za podmínek stanovených vyhláškou ministerstva financí č. 211/1959 Ú. l. (Ú. v.), o povinném pojištění jednotných zemědělských družstev, která nahradila od 1. ledna 1960 ta ustanovení vyhlášky č. 79/1953 Ú. l. (č. 113/1953 Ú. v.), ve znění vyhlášky č. 1/1954 Ú. l. (č. 12/1954 Ú v.), jež se týkají povinného pojištění jednotných zemědělských družstev.