dnes je 21.7.2024

Input:

16/1950 Sb., Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení Přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949

č. 16/1950 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 3. března 1950
o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949.
Podle vládní vyhlášky č. 292/1949 Sb., o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu, vyhlašuji v dohodě s ministry zahraničních věcí a zahraničního obchodu:
Dnem 9. března 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené ke shora uvedenému protokolu o podmínkách přístupu, která se týkají těchto položek československého celního sazebníku:
9 b)1; 9 b)2; 10; ex 17 b) svatojanský chléb, olivy; ex 62 b)2 semeno svatojanského chleba; ex 82 a) jemné i obyčejné houby v přírodním stavu, neupravené, neprané; ex 83 kožešiny a kůže, surové: ovčí, jehněčí, kozí, kůzlečí; ex 108 a)1 vinné destiláty přicházející ze země původu, s obsahem do 45 obj. procent alkoholu atd.; 147 a); 147 b); ex 150 b) magnesit surový; ex 165 pryskyřice obyčejná, kalafuna; ex 173 b) terpentin, olej terpentinový; ex 600 a)1 vinan vápenatý - a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
 
Kabeš v. r.