dnes je 30.9.2023

Input:

161/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1940, č. 403 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami

č. 161/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23.září 1947,
jímž se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 23.listopadu 1940, č. 403 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 20.dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 2 zákona ze dne 2.října 1946, č. 195 Sb., o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody:
Čl. I.
Použivatelnost vládního nařízení ze dne 23.listopadu 1940, č. 403 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 20.dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami, ve znění vládního nařízení ze dne 8.dubna 1938, č. 71 Sb., se zrušuje.
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.října 1947; provedou je ministři výživy a zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v.r.
Dr.Zenkl v.r.
Ursíny v.r.
Široký v.r.
arm.gen. Svoboda v.r.
Nosek v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Dr. Stránský v.r.
Dr. Drtina v.r.
Kopecký v.r.
Laušman v.r.
Ďuriš v.r.
Dr. Pietor v.r.
Ing. Kopecký v.r.
Hála v.r.,
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Procházka v.r.
Majer v.r.
Dr. Franek v.r.
Lichner v.r.