dnes je 25.7.2024

Input:

161/1950 Sb., Vládní nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy, ve znění účinném k 2.5.1961, platné do 30.6.2001

č. 161/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. prosince 1950
o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
40/1961 Sb.
(k 2.5.1961)
ruší vše kromě § 4
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
Oddíl 1.
Přesun působnosti v oboru náhrad za osobní úkony a při věcných plněních podle zákona o obraně státu.
(zrušen 40/1961 Sb.)
Oddíl 2.
Změna příslušnosti k vydání výpisů z vojenských matrik.
§ 4.
Výpisy z vojenských matrik (§ 26 odst. 3 zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách) vydává od 11. srpna 1950 ústřední národní výbor hlavního města Prahy.
Oddíl 3.
Ustanovení společná a závěrečná.
§ 5.
Zrušují se ustanovení odporující tomuto nařízení, zejména ustanovení části II vládního nařízení č. 175/1947 Sb., o náhradách za osobní úkony a věcná plnění, jakož i položka č. 10 přílohy A a položka č. 19 přílohy C k vládnímu nařízení č. 305/1948 Sb., o některých přesunech působnosti ve veřejné správě.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem národní obrany a ostatními zúčastněnými členy vlády.