dnes je 3.12.2023

Input:

161/1964 Zb., Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

161/1964 Zb.
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov:
1. v zákone č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení,
2. v zákone č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov,
3. vo vyhláške Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín
1. V § 64 ods. 5 riadok 3 zákona č. 101/1964 Zb. opravuje sa tlačová chyba v slovách: „daň důchodu“, takže tieto slová správne znejú: „daň z důchodu“.
2. V § 95 ods. 1 riadok 3 zákona č. 103/1964 Zb. opravuje sa tlačová chyba v slovách: „splatné ode dne smrti“, takže tieto slová správne znejú: „splatné do dne smrti“.
3. V § 11 ods. 2 vyhlášky č. 105/1964 Zb. opravuje sa tlačová chyba, takže toto ustanovenie správne znie:
„(2 Vdovský důchod se vyměřuje ze starobního ( invalidního ) důchodu jednotlivě hospodaříciho rolníka, čitajíc v to i zvýšení důchodu podle § 12 ods. 1.“
Redakcia