dnes je 25.7.2024

Input:

162/1946 Sb., Zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů

č. 162/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 18. července 1946,
kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ustanovení § 112, č. 2 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, se mění a zní takto:
„2. ustanovení o dani z uhlí nabudou účinnosti na celém území státu dnem 1. ledna 1947. Dosavadní předpisy platné pro tuto daň se do toho dne neprovádějí a daň se nevybírá.“
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1946; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Dolanský v. r.