dnes je 26.5.2024

Input:

163/1945 Sb., Vyhláška o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.)

č. 163/1945 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
ze dne 17.prosince 1945
o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.).
Vzhledem k tomu, že president Spojených států amerických vyhláškou, uveřejněnou dne 23.března 1939, prohlásil platnost obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými, podepsané dne 7.března 1938 s dodatkovým protokolem a vyhlášené vládní vyhláškou ze dne 15.dubna 1938, č. 69 Sb., za skončenou v celém rozsahu třicátým dnem po uveřejnění jeho vyhlášky, t. j. dnem 22.dubna 1939, vyhlašuji tímto, že uvedeným dnem přestala proto na území Československé republiky platiti ustanovení této obchodní dohody a jejího dodatkového protokolu.
 
Masaryk v.r.