dnes je 9.12.2023

Input:

164/1960 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

č. 164/1960 Zb.
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 16. listopadu 1960
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 13. července 1960 č. 110 Sb., o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 13. července 1960 č. 111 Sb., o náhradách poslanců Národního shromáždění,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 10. srpna 1960 č. 124 Sb., kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 14. září 1960 č. 138 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích.
 
Fierlinger v. r.