Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

165/2021 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Protokolu, ktorým sa mení názov Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

165/2021 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 13. mája 2019 prijala Konferencia zmluvných strán Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí v súlade s článkom 13 Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) Protokol, ktorým sa mení názov Európskej dohody na Dohodu o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.
Protokol v súlade s jeho článkom 2 odsek 3 nadobudol platnosť dňa 1. januára 2021 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.
Do textu Protokolu je možné nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore