dnes je 16.4.2024

Input:

166/1947 Sb., Zákon, jímž se mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní

č. 166/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 12.září 1947,
jímž se mění zákon ze dne 17.února 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Státní záruka, stanovená v § 1 zák. č. 85/1922 Sb. do výše 50 milionů korun československých, se zvyšuje na 250 milionů korun československých.
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí.
 
Dr. Beneš v.r.
Gottwald v.r.
 
Ďuriš v.r