dnes je 22.6.2024

Input:

166/2023 Z.z., Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku - medveď hnedý

166/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 25. apríla 2023
o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku - medveď hnedý

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vydáva do obehu zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku - medveď hnedý (ďalej len „zberateľská eurominca“).
b) Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c) Zberateľská eurominca sa razí z mosadze MS63 (Cu63Zn37); jej hmotnosť je 19,1 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,76 g.

2. Vzhľad zberateľskej euromince
a) Na líci zberateľskej euromince dominuje z profilu zobrazená hlava medveďa hnedého. Nad hlavou je štátny znak Slovenskej republiky. V spodnej časti mincového poľa je v opise nominálna hodnota zberateľskej euromince „5 EURO“. V hornej časti mincového poľa je v opise názov štátu „SLOVENSKO“ a letopočet „2023“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je pri pravom okraji zberateľskej euromince.
b) Na rube zberateľskej euromince je medvedica s dvomi mláďatami pri love rýb. V hornej časti mincového poľa je v opise slovenský názov „MEDVEĎ HNEDÝ“, na ktorý nadväzuje latinsky názov „URSUS ARCTOS“. Štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Tomáša Lamača, DiS. „TL“ sú pri pravom okraji zberateľskej euromince.
c) Hrana zberateľskej euromince je vrúbkovaná.
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: jún 2023
 
Peter Kažimír v. r.