dnes je 7.12.2023

Input:

167/1969 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, platné do 9.2.1972

č. 167/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra České socialistické republiky
ze dne 9. prosince 1969,
kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 16 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1965 Sb.:
Čl. I.
Vyhláška č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, se mění takto: § 11 druhá věta zní:
„Doplňovacímu výcviku se však nepodrobuje žadatel o řidičské oprávnění skupiny D (§ 3 odst. 1); žadatel o řidičské oprávnění skupiny E (§ 3 odst. 2) se nepodrobuje doplňovacímu výcviku a zkoušce.“
Čl. II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr:
Grösser v. r.