dnes je 22.2.2024

Input:

169/1968 Sb., Zákon o zřízení Vysoké školy veterinární v Brně a Vysoké školy veterinární v Košicích

č. 169/1968 Zb.
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1968
o zřízení Vysoké školy veterinární v Brně a Vysoké školy veterinární v Košicích
Národní shromáždění československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Od počátku školního roku 1969/1970 se z veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně zřizuje Vysoká škola veterinární v Brně.
§ 2
Od počátku roku 1969/1970 se z veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské v Nitře zřizuje Vysoká škola veterinární v Košicích.
§ 3
Vysoká škola veterinární v Brně a Vysoká škola veterinární v Košicích jsou vysokými školami universitního směru.
§ 4
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Svoboda v. r.
Smrkovský v. r.
Ing. Černík v. r.