dnes je 2.12.2023

Input:

17/1960 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz

č. 17/1960 Zb.
[zrušené nepriamo č. 130/1989 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. března 1960,
kterým se mění vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 9 písm. a) zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
Čl. I
Vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz, se mění takto:
§ 4 zní:
„(1) Za neúmyslně poškozené bankovky, státovky a mince poskytuje Státní banka československá náhradu podle směrnic schválených ministrem financí a uveřejněných v Úředním listě.
(2) Za bankovky, státovky a mince úmyslně poškozené se náhrada neposkytuje; ministr financí může povolit pro organizace socialistického sektoru výjimku“.
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. dubna 1960; provede je ministr financí.
 
Široký v. r.
Ďuriš v. r.