Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

170/2020 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

170/2020 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. júna 2020,
ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie podľa § 22 ods. 9 zákona je 4,18 eura.
§ 2
Výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 a 8 zákona je uvedená v prílohe.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 172/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.
§ 4
Toto
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore