dnes je 8.12.2023

Input:

172/1948 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Itálií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny.

č. 172/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 8. června 1948
o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Italií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny.
Vyhlašuji, že vláda republiky Československé oznámila:
A. vládě bulharské prostřednictvím československého velvyslanectví v Sofii dne 5. března 1948, že si přeje, aby podle ustanovení čl. 8 mírové smlouvy s Bulharskem ze dne 10. února 1947, č. 207 Sb. z roku 1947, byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny tyto předválečné dvoustranné smlouvy, sjednané s Bulharskem:
1. Úmluva o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních ze dne 15. května 1926, č. 58 Sb. z roku 1927;
2. Úmluva o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních ze dne 15. května 1926, č. 59 Sb. z roku 1927;
3. Konvence o vzájemném bezplatném ošetřování nemajetných nemocných ze dne 6. června 1925, č. 81 Sb. z roku 1926;
B. vládě italské prostřednictvím československého vyslanectví v Římě dne 25. února 1948, že si přeje, aby podle ustanovení čl. 44 mírové smlouvy s Italií ze dne 10. února 1947, č. 5 Sb. z roku 1948, byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny tyto předválečné dvoustranné smlouvy, sjednané s Italií:
1. Konsulární úmluva ze dne 1. března 1924, č. 35 Sb. z roku 1925;
2. Úmluva o vykonatelnosti rozsudků ve věcech občanských a obchodních ze dne 6. dubna 1922, č. 127 Sb. z roku 1926;
3. Úmluva o právní ochraně státních příslušníků ze dne 6. dubna 1922, č. 126 SB. z roku 1926;
4. Úmluva o vydání zločinců ze dne 6. dubna 1922, č. 128 Sb. z roku 1926;
5. Úmluva o vzájemném vydání dokladů, listin a spisů týkajících se příslušníků bývalého vojska rakousko-uherského, kteří se stali občany jednoho nebo druhého státu v důsledku ustanovení mírových smluv St. Germainské a Trianonské nebo jiným způsobem po vzniku evropské války (1914 - 1918), ze dne 23. května 1931, č. 13 Sb. z roku 1932;
C. vládě maďarské prostřednictvím československého vyslanectví v Budapešti dne 27. února 1948, že si přeje, aby podle ustanovení čl. 10 mírové smlouvy s Maďarskem ze dne 10. února 1947, č. 192 Sb. z roku 1947, byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny tyto předválečné dvoustranné smlouvy, sjednané s Maďarskem:
1. Úmluva o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských ze dne 26. května 1928, č. 55 Sb. z roku 1930;
2. Jednací řád rozhodčích komisí, které byly zřízeny podle čl. 13, odst. 5 úmluvy ze dne 26. května 1928 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských, uveřejněný vyhláškou ministrů spravedlnosti, financí a zahraničních věcí ze dne 27. července 1931, č. 134 Sb.;
3. Úmluva o úpravě technicko-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše ze dne 24. srpna 1937, č. 124 Sb. z roku 1938;
D. vládě rumunské prostřednictvím československého velvyslanectví v