dnes je 22.6.2024

Input:

176/1946 Sb., Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu

č. 176/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 13. září 1946,
jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu, se doplňuje takto:
Za dosavadní ustanovení § 4, které se označuje jako odstavec 1, se vsunuje nový odstavec 2 tohoto znění:
(2) Ministr sociální péče může však v případě naléhavé potřeby se souhlasem vlády vyhláškou v Úředním listě povinnost hlášení podle § 3 rozšířiti i na osoby, na něž by se jinak vztahovalo ustanovení odstavce 1.
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1946, pozbude jí dnem 31. prosince 1947 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Nosek v. r.
 
za ministra Dr. Nejedlého.