dnes je 17.4.2024

Input:

177/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy, podepsané v Sofii 11.9.1948

č. 177/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 20. května 1949
o Úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy, podepsané v Sofii dne 11. září 1948.
Mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou byla v Sofii dne 11. září 1948 sjednána Úmluva o spolupráci na poli sociální politiky a správy se Závěrečným protokolem. Tato Úmluva a Závěrečný protokol byly dne 25. května 1948 ratifikovány presidentem republiky.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 28. března 1949 a Úmluva tudíž nabyla podle svého článku 13 účinnosti dne 1. dubna 1949.
Znění Úmluvy a Závěrečného protokolu se vyhlašuje v příloze k Sbírce zákonů.1)
 
Dr. Clementis v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 319.