dnes je 21.7.2024

Input:

178/1946 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček

č. 178/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra sociální péče
ze dne 29. srpna 1946,
kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček.
Ministerstvo sociální péče stanoví v dohodě s ministerstvem vnitra podle § 1, odst. 2 vl. nař. ze dne 4. června 1945, č. 13 Sb., o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce:
Čl. I.
V obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček v zemích České a Moravskoslezské, stanovených vyhláškou ministra ochrany práce a sociální péče č. 164/1945 Sb., provádějí se tyto změny:
A. Země Česká.
1. V obvodu okresního úřadu ochrany práce Chomutov
a) zrušuje se pobočka okresního úřadu ochrany práce Hora Svaté Kateřiny;
b) zřizuje se pobočka okresního úřadu ochrany práce Horní Litvínov s působností pro soudní okresy Hora Svaté Kateřiny (dosud pobočka okresního úřadu ochrany práce Hora Svaté Kateřiny) a Horní Litvínov (dosud pobočka okresního úřadu ochrany práce Most).
2. V obvodu okresního úřadu ochrany práce Kolín vyjímá se správní okres Nový Bydžov s pobočkou okresního úřadu ochrany práce v Novém Bydžově z obvodu okresního úřadu ochrany práce v Kolíně a přičleňuje se k obvodu okresního úřadu ochrany práce v Jičíně.
3. V obvodu okresního úřadu ochrany práce Trutnov zřizuje se:
a) pobočka okresního úřadu ochrany práce Rokytnice nad Jizerou s působností pro soudní okres Rokytnice nad Jizerou (dosud pobočka okresního úřadu ochrany práce v Jilemnici);
b) pobočka okresního úřadu ochrany práce Hostinné s působností pro soudní okres Hostinné (dosud pobočka okresního úřadu ochrany práce Vrchlabí).
4. V obvodu okresního úřadu ochrany práce Ústí nad Orlicí zřizuje se pobočka okresního úřadu ochrany práce Lanškroun s působností pro soudní okres Lanškroun (dosud přímá působnost okresního úřadu ochrany práce v Ústí nad Orlicí).
B. Země Moravskoslezská.
1. V obvodu okresního úřadu ochrany práce Brno vyjímá se obvod soudního okresu Klobouky z obvodu pobočky okresního úřadu ochrany práce Židlochovice a přičleňuje se k obvodu pobočky okresního úřadu ochrany práce Hustopeče.
2. V obvodu okresního úřadu ochrany práce Český Těšín vyjímá se správní okres Fryštát s pobočkami okresního úřadu ochrany práce Fryštát (s působností pro soudní okres Fryštát) a Bohumím (s působností pro soudní okres Bohumín) z obvodu okresního úřadu ochrany práce v Českém Těšíně a přičleňuje se k obvodu okresního úřadu ochrany práce v Ostravě.
Čl. II.
Správní okres Nový Bydžov vyjímá se z obvodu inspektorátu práce v Kolíně a přičleňuje se k obvodu inspektorátu práce v Mladé Boleslavi.
Čl. III.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Nosek v. r.
 
za ministra Dr. Nejedlého.