dnes je 29.2.2024

Input:

178/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou, sjednané v Praze 23.4.1948

č. 178/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 31. května 1949
o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou, sjednané v Praze, dne 23. dubna 1948.
Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou, sjednaná v Praze dne 23. dubna 1948, byla schválena ústavodárným Národním shromážděním dne 29. dubna 1948 a ratifikována presidentem republiky dne 24. května 1948.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Sofii dne 10. dubna 1949.
Tato Smlouva nabyla podle svého čl. VII účinnosti ihned po podpisu, tj. dne 23. dubna 1948.
Znění smlouvy se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.1)
Dr. Clementis

Poznámky pod čiarou
1Na straně 327.