dnes je 26.5.2024

Input:

179/1948 Zb., Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku

179/1948 Zb.
Vyhláška ministra vnútra
zo dňa 26. júla 1948
o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku.
Vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku sa opravujú tieto tlačové chyby:
a) v § 45, ods. 5 v záveru slova „len do výške rozdielu“ na „len vo výške rozdielu“,
b) v § 87, ods. 1 v prvej vete dátum „1. júla 1945“ na „31. júla 1945“.
 
Nosek v. r.