dnes je 16.4.2024

Input:

18/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, sjednané 2.10.1947 v Atlantic City

č. 18/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 17. prosince 1948
o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 2. října 1947 v Atlantic City.
V Atlantic City byla dne 2. října 1947 sjednána Mezinárodní úmluva o telekomunikacích, která zrušuje a ve stycích mezi smluvními vládami nahrazuje Mezinárodní úmluvu o telekomunikacích sjednanou dne 9. prosince 1932 v Madridě a vyhlášenou pod č. 23 Sbírky zákonů z r. 1934.
Mezinárodní úmluva o telekomunikacích ze dne 2. října 1947 byla dne 28. července 1948 ratifikována presidentem republiky a ratifikační listina byla dne 24. srpna 1948 uložena prostřednictvím švýcarské vlády u generálního tajemníka Mezinárodní unie telekomunikací v Ženevě. Nabude podle svého čl. 49 účinnosti dne 1. ledna 1949 mezi zeměmi, pro něž budou před tímto dnem uloženy ratifikační listiny nebo listiny o přístupu k úmluvě.
Kromě Československa úmluvu dosud ratifikovaly tyto další státy: Dánsko, Island, Kanada, Libanon, Monako, Nový Zéland a Samoa, a Spojené státy americké.
Český překlad této úmluvy byl uveřejněn jako samostatná část v částce 37 Věstníku ministerstva pošt z r. 1948.
 
Dr. Clementis v. r.