Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

18/2019 F.s., Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

18/2019 F.s.
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. októbra 2019 č. MF/015139/2019-721
ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore