dnes je 22.6.2024

Input:

182/1946 Sb., Zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii

č. 182/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 3. října 1946,
jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Lhůta, do které poplatníci a osoby, které se dopustily trestného činu, mohou splniti podmínky pro dosažení amnestie podle § 2, č. 2 a 3 zákona ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii, končí třicátým dnem ode dne počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Dolanský v. r.