dnes je 21.7.2024

Input:

185/1946 Sb., Vyhláška, jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu

č. 185/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 5. října 1946,
jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu.
Podle § 100, odst. 3 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě s pověřencem financí:
§ 1.
Ustanovení § 2 vyhlášky č. 58/1946 Sb. se mění a zní takto:
„Číselná výše monopolní daně z lihu činí u lihu vůbec a u výrobků, na něž československý monopol lihový dodává líh za plnou prodejní cenu, 165,- Kčs za 1 hl.“
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. října 1946.
 
Dolanský v. r.