dnes je 20.7.2024

Input:

185/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění vl. nařízení č. 206/1924 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní

č. 185/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. července 1949,
jímž se mění vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1, 2 a 6 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní:
Čl. I.
Z výčtu podniků spravovaných podle zásad obchodního hospodaření uvedeného v § 1 vládního nařízení č. 206/1924 Sb. se vypouští podnik „Státní lázně“.
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Zápotocký v. r.
Plojhar v. r.