dnes je 21.4.2024

Input:

185/1964 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

č. 185/1964 Zb.
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 24. září 1964
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 1. července 1964 č. 155 Sb., kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. srpna 1964 č. 165 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. srpna 1964 č. 166 Sb. o pedagogických fakultách,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. srpna 1964 č. 171 Sb. o Československé novinářské ceně s tím, že se Československá novinářská cena zpravidla uděluje ke Dni tisku, rozhlasu a televize.
 
Laštovička v. r.