dnes je 18.4.2024

Input:

19/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednané v Kodani výměnou nót ze dne 5.2. a 4.3.1948

č. 19/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 5. ledna 1949
o obchodní dohodě mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednané v Kodani výměnou not ze dne 5. února a 4. března 1948.
Obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná v Kodani výměnou not ze dne 5. února a 4. března 1948 a uvedená se souhlasem presidenta republiky vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 154 Sb., v prozatímní platnost podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle č. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jejímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, byla dne 20. července 1948 schválena Národním shromážděním a dne 6. září 1948 byla ratifikována presidentem republiky.
 
Dr. Clementis v. r.