dnes je 7.12.2023

Input:

19/1968 Zb., Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve slovenském vydání Sbírky zákonů v zákoně č. 114/1967 Sb., o volbách do národních výborů

19/1968 Zb.
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby v slovenskom vydaní zbierky zákonov v zákone č. 114/1967 Zb. o voľbách do národných výborov
V § 12 ods. 1 zákona č. 114/1967 Zb. došlo k tlačovej chybe, takže namiesto čísla „5“ správne má byť „55“.
Redakcia