dnes je 2.10.2023

Input:

190/1949 Zb., Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhl. ministerstva průmyslu č. 71/1949 Sb., jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží

190/1949 Zb.
Vyhláška Ministerstva vnútra
zo dňa 14. júla 1949
o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva priemyslu zo dňa 25. januára 1949, č. 71 Sb., ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar.
V prílohe vyhlášky č. 71/1949 Sb., obsahujúcej Československé úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar, sa pri vyobrazení úradnej značky pre zlatý tovar stupňa rýdzosti č. 1/986/1000 opravuje stupeň rýdzosti „985/1000“ na „986/1000“.
 
Nosek v. r.