dnes je 21.5.2024

Input:

194/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků

č. 194/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 24. září 1946,
jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 97, odst. 2, § 98, odst. 2, § 99, odst. 1 a § 101, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
§ 1.
(1) Příloha A vl. nař. č. 104/1927 Sb. se doplňuje takto:
 
Ve služební třídě
se zřizují služební kategorie důstojníků
a předepisuje se předběžné vzdělání pro ustanovení na služební místo, po případě se stanoví způsob doplňování kategorie takto:
Do té kategorie se převádějí podle § 5
I.
vojenských geometrů
(I.sl.tř.)
úplné středoškolské a nejméně čtyřleté vysokoškolské vzdělání, ukončené úspěšným výkonem předepsaných státních zkoušek nebo doktorátem
 
II.
technické služby
úplné středoškolské vzdělání a absolvování dvouleté vojenské akademie; požadavek absolvování dvouleté vojenské akademie se pokládá za splněný u důstojníků, kteří mají předběžné vzdělání předepsané pro ustanovení důstojníkem služeb pro vyšší úkony
 
(2) V příloze, uvedené v předchozím odstavci, se ve služební třídě II., kategorie důstojníků hospodářsko-správní služby, mění sloupec 3 a zní: „úplné středoškolské vzdělání a absolvování dvouleté vojenské akademie nebo dvouleté školy pro výchovu důstojníků správní služby z povolání“; sloupec 4 v této služební kategorii se škrtá.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Fierlinger v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Franek v. r.
Lichner v. r.