dnes je 21.7.2024

Input:

195/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství

č. 195/1950 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. ledna 1950
o úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o sociálním pojištění
Úmluva mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o sociálním pojištění se závěrečným protokolem a s dodatkovým protokolem, podepsaná v Praze dne 1. dubna 1949, byla dne 8. února 1949 schválena vládou a dne 31. července 1949 byla ratifikována presidentem republiky.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Sofii dne 14. září 1949.
Tato úmluva nabude podle svého článku 23, účinnosti prvním dnem měsíce, jenž následuje po výměně ratifikačních listin, nabyla tedy účinnosti dne 1. října 1949.
České znění této úmluvy se závěrečným protokolem a dodatkovým protokolem se vyhlašuje v příloze k Sbírce zákonů.1)
 
Dr. Clementis v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 1.