dnes je 9.12.2023

Input:

195/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 175/1959 Ú.l., o výkupních cenách zemědělských výrobků

č. 195/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 31. prosince 1960,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 175/1959 Ú. l., o výkupních cenách zemědělských výrobků
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství vyhlašuje podle § 10 odst. 2 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen a stanoví podle § 7 vyhlášky Státní plánovací komise č. 186/1959 Ú. l., o podrobnějším vymezení působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
Čl. I
Vyhláška ministerstva zemědělství č. 175/1959 Ú. l., o výkupních cenách zemědělských výrobků se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 3 zní:
㤠3
Pšenice
(1) Výkupní ceny pšenice sklovité a polosklovité činí při standardní vlhkosti 15,5 % za 100 kg čisté váhy:
 
Stupeň příměsí a nečistot
Obsah obilní příměsi a nečistot
Z toho nečistot celkem nejvýše %
Z nečistot nejvýše %
Třída jakosti
I.
II.
III.
hl. váha 79 kg a výše
hl. váha 76 až 78 kg
hl. váha 75 kg a níže
škodlivých
minerálních
v 1 litru g
783 a výše
753 až 782
712 až 752
do %
Výkupní ceny v Kčs
1. čistá
3
1
0,2
0,5
146,-
143,-
138,-
2. středně čistá
6
2
0,5
0,5
143,-
140,-
135,-
3. slabě znečištěná
9
3
1,0
0,5
140,-
137,-
132,-
4. znečištěná
12
4
1,0
1,0
137,-
134,-
129,-
5. silně znečištěná
15
5
1,5
1,0
132,-
129,-
124,-
(2) Výkupní ceny uvedené v odstavci 1 se snižují u pšenice moučné o 10,- Kčs za 100 kg.
(3) Výkupní ceny uvedené v odstavcích 1 a 2 se snižují u snětivé pšenice I. stupně o 2,- Kčs za 100 kg, u snětivé pšenice II. stupně o 6,- Kčs za 100 kg. Snětivá pšenice III. stupně se vykupuje za jednotnou cenu 85,- Kčs za 100 kg bez ohledu na hektolitrovou váhu a typ, pokud obsahuje škodlivé nečistoty do 1,5 %. Za každé vyšší (i započaté) 0,5 % škodlivých nečistot do 5 % se sráží 2,- Kčs z této výkupní ceny.“
2. Ustanovení § 4 zní:
㤠4
Žito
(1) Výkupní ceny žita činí při standardní vlhkosti 15,5 % za 100 kg čisté váhy:
 
Stupeň příměsí a nečistot
Obsah obilní příměsi a nečistot
Z toho nečistot celkem nejvýše %
Z nečistot nejvýše %
Třída jakosti
I.
II.
III.
hl. váha 74 kg a výše
hl. váha 70 až 73 kg
hl. váha 60 kg a níže
škodlivých
minerálních
v 1 litru g
727 a výše
688 až 726
633 až 687
do %
Výkupní ceny v Kčs
1. čisté
3
1
0,2
0,5
151,-
148,-
143,-
2. středně čisté
6
2
0,5
0,5
148,-
145,-
140,-
3. slabě znečištěné
9
3
1,0
0,5
145,-
142,-
137,-
4. znečištěné
12
4
1,0
1,0
142,-
139,-
134,-
5. silně znečištěné
15
5
1,5
1,0
137,-
134,-
129,-
(2) Žito infikované námelem se vykupuje za ceny III. třídy jakosti.“
3. Ustanovení § 5 odst. 1 zní:
㤠5
Ječmen
(1) Výkupní ceny sladovnického ječmene činí při standardní vlhkosti 15 % za 100 kg čisté váhy:
 
Podíl zrna nad sítem 2,5 mm nejméně %
Celkový odpad, tj. obilní příměs nečistoty a propad pod sítem 2,2 mm
 
 
 
nejvýše %
z toho
 
 
 
zlomky %
poškozená zrna %
neodstranitelná příměs %
Vzrostlost nejvýše %
Klíčivost nejméně %
Výkupní ceny v Kčs
I. třída jakosti (výběrový) hektolitrová váha nejméně 68 kg (v 1 litru nejméně 678 g)
80,0
2,0
0,5
0,5
0,5
-
95
158,-