dnes je 16.4.2024

Input:

196/1946 Sb., Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům

č. 196/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 3. října 1946,
jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům, se doplňuje takto:
V § 2 se vkládá mezi odstavce 4 a 5 nový odstavec tohoto znění:
„Spojeneckým a spřáteleným armádám uvedeným v předchozích dvou odstavcích se klade na roveň Rudá armáda Svazu sovětských socialistických republik.“
Čl. II.
Tento zákon nabývá platnost dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr.Beneš v. r.
Gottwald v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.