dnes je 30.9.2023

Input:

198/1949 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vl. nařízení č. 181/1949 Sb. o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě

č. 198/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 27. července 1949
o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 28. června 1949, č. 181 Sb., o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě.
V původním českém znění přílohy II. k vládnímu nařízení č. 181/1949 Sb., se u položky čís. 9 ve čtvrtém sloupci upravují slova „ve službě“ na „ve výslužbě“.
 
Za ministra:
Polák v. r.