dnes je 2.10.2023

Input:

2/1947 Sb., Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1946, č. 249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva

č. 2/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 9. ledna 1947,
kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1946, č. 249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva.
V zákoně ze dne 20. prosince 1946, č. 249 Sb., se opravuje v § 5, odst. 1, písm. d) označení berního roku „1937“ na „1945“.
 
Nosek v. r.