dnes je 26.5.2024

Input:

2/1948 Sb., Vyhláška, kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947)

č. 2/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 1. prosince 1947.
kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou
(vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947).
Vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947) se opravuje a doplňuje a zní takto:
„Vyhlašuje se s tím, že Dohoda ve smyslu svého článku 9 nabyla účinnosti dnem 23. května 1947.
President republiky ratifikoval tuto Dohodu se Závěrečným protokolem a Závěrečným protokolem dodatkovým dne 31. července 1947 a tímto dnem nabyla dohoda pro Československou republiku mezinárodní účinnosti.
Dohodou jsou vázány tyto státy:
Československo (31. VII. 1947), Dánsko (16. VI. 1947), Dominikánská republika (23. V. 1947), Finsko (26. VI. 1947), Francie (23. VII. 1947), Maroko - španělský protektorát (26. VII. 1947), Norsko (30. V. 1947), Španělsko (19. VII. 1947), Švédsko (20. VI. 1947), Švýcarsko (23. V. 1947), Velká Britannie a Severní Irsko (23. V. 1947).
Závěrečným protokolem jsou vázány tyto státy:
Československo, Dánsko, Finsko, Francie, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Britannie a Severní Irsko.
Závěrečným protokolem dodatkovým jsou vázány tyto státy:
Československo, Finsko, Švýcarsko, Velká Britannie a Severní Irsko.“
 
Dr. Clementis v. r.
 
státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí.