dnes je 22.6.2024

Input:

203/1946 Sb., Vyhláška o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires)

č. 203/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 1. listopadu 1946
o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires).
Se schválením presidenta republiky přistoupila Československá republika s účinností od 10. srpna 1945 k těmto aktům Světové poštovní unie, sjednaným na XI. Světovém poštovním kongresu v Buenos Aires dne 23. května 1939:
1. Světová poštovní úmluva se závěrečným protokolem, prováděcím řádem, ustanoveními o letecké dopravě listovní pošty a závěrečným protokolem k těmto ustanovením;
2. Ujednání o cenných psaních a cenných krabicích se závěrečným protokolem a prováděcím řádem;
3. Ujednání o poštovních balicích se závěrečným protokolem, prováděcím řádem, ustanoveními o letecké dopravě poštovních balíků a závěrečným protokolem k těmto ustanovením;
4. Ujednání o poštovních poukázkách s prováděcím řádem s dodatkem o službě cestovních bonů poštovních;
5. Ujednání o poštovních převodech s prováděcím řádem;
6. Ujednání o poštovních příkazech s prováděcím řádem;
7. Ujednání o poštovních předplácení novin a časopisů poštou s prováděcím řádem.
Francouzské znění Světové poštovní úmluvy a shora uvedených šesti ujednání a jejich český překlad budou uveřejněny pod názvem „Úmluva a ujednání Světové poštovní unie (Buenos Aires 1939)“ jako samostatná část Věstníku ministerstva pošt v Praze.
Úmluvou a ujednáním jsou vázány státy, uvedené v příloze zmíněné publikace Věstníku ministerstva pošt.
 
Dr. Clementis v. r.
 
státní tajemník ministerstva zahraničních věcí.