dnes je 17.4.2024

Input:

211/1946 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946

č. 211/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 20. listopadu 1946,
kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946.
Podle § 23 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb., o akciové bance cedulové, vyhlašuji připojené oznámení Národní banky Československé ze dne 29. října 1946.
 
Dr. Dolanský v. r.
 
Oznámení
Národní banky Československé
o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946.
Národní banka Československá, vykonávajíc svoji působnost podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 139 Sb., o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé, počne dnem 27. listopadu 1946 vydávati u svého hlavního ústavu v Praze a u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálek bankovky pětisetkorunové s datem 12. března 1946.
V Praze dne 29. října 1946.
 
Národní banka Československá
Dr. Jaroslav Nebesář v. r.
Dr. Chmela v. r.
Oliva v. r.
 
Popis
bankovky pětisetkorunové s datem 12. března 1946.
Bankovka jest tištěna na bílém velínovém papíře zvláštního složení, který vytváří uvnitř tiskového obrazce u pravé strany (při pohledu s lícní strany platidla) vodotisk, v průhledu proti světlu dobře patrný: hlavu mladíka směrem do prostoru platidla hledící a téměř z profilu zobrazenou, jejíž tmavé vlasy zdobí světlá snítka vavřínu. Bankovka jest 95 mm široká a 165 mm dlouhá. Menší úchylky jsou možné.
Hlavní tiskové obrazce na líci i na rubu jsou barvy hnědé a zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou bílého okraje, na všech čtyřech stranách přibližně stejně širokého.
Na líci bankovky jest hlavní tisk ohraničen na čtyřech stranách úzkou guillochovou páskou z různé průpleti bílých vlnovek. Tuto pásku provází uvnitř podél obou delších stran a při levé svislé straně širší ozdobný pás s výrazným světlým národním ornamentem z jablíček a květů na tmavém podkladě.
V levé části hlavního tisku jest v oválném rámci rytá podobizna slovenského básníka a buditele Jana Kollára, zobrazená v pohledu ze tří čtvrtin. Dole uvnitř oválného rámce jest drobný světlý nápis:
„JÁN KOLLÁR“.
Pod ovální podobiznou jest označení serie velkou písmenou a šestimístné číslo bankovky o výšce číslic 3 mm, vše ve žluté barvě. Totéž označení serie a čísla opakuje se v pravém horním rohu, avšak číslicemi 4 mm vysokými a v barvě světle červené. V pravém dolním rohu jest světlá číslice „500“.
Uprostřed ve vnitřní prostoře hlavního rámce jest text:
„NÁRODNÁ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ
TÁTO BANKOVKA PLATÍ
PÄŤSTO KORÚN
ČESKOSLOVENSKÝCH“

pod tím pak oranžový malý státní znak republiky uprostřed ozdoby z květů a guillochové růžice v barvách oranžové, zelené a hnědé, doleji pak
„V PRAHE DŇA 12. MARCA 1946.
NÁRODNÁ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ
Dr. Jaroslav Nebesář

Dr. L. Chmela
Oliva“

a zcela dole podél vnitřní strany rámce trestní pohrůžka:
„FALŠOVANIE BANKOVIEK SA TRESTÁ PODĹA ZÁKONA“.
Podtiskem líce jest jednak síťka rovnoběžných vlnovek, úhlopříčně doprava dolů směřujících, zbarvená v duhových, svislých pruzích, po stranách zeleně, vlevo od