dnes je 22.6.2024

Input:

212/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smluve medzi republikou Československou a republikou Maďarskou o priatelstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej v Budapešti 16.4.1949, platné do 10.4.1969

č. 212/1949 Zb.
[zrušené č. 48/1969 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
ze dňa 11. augusta 1949
o Smluve medzi republikou Československou a republikou Maďarskou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej v Budapešti
dňa 16 apríla 1949.1)
Medzi republikou Československou a republikou Maďarskou bola v Budapešti dňa 16. apríla 1949 dojednaná Smluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci. Smluva bola schválená Národným shromáždením dňa 15. júna 1949 a bola ratifikována prezidentom republiky dňa 17. júna 1949. Ratifikačné listiny boly vymenené v Prahe dňa 23. júna 1949. Podľa svojho čl. VII. stala sa Smluva účinnou podpisom, t. j. dňa 16 apríla 1949.
Text tejto Smluvy sa vyhlasuje v prílohe ke Sbierke zákonov.2)
 
Dr. Clementis v. r.
 

Poznámky pod čiarou
2Na straně 336.